Vyskúšajte pripravovanú novú verziu stránky na adrese http://nova.dolnastreda.sk/.
Dnes je Štvrtok, 15. 4. 2021, meniny oslavuje Fedor.
Mapa stránok
Vysoký kontrast
žiadna aktívna anketa

zobraziť ankety
24 návštev dnes
42 návštev včera
191493 návštev celkovo

MACH TRADE, spol. s r.o. AGRANA Sugar

Názov Popis Stiahnuté Stiahnuť
    VZN č. 1/2013 Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Streda č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 218
    VZN č.3/2013 VZN č.3/2013 o určení miesta a času zápisu do ZŠ 162
    163
    VZN č. 5/2012 VZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľnosti, o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné st.odpady na rok 2013 697
    Protest prokurátora VZN č. 5/2011 o zákaze užívania alk.náp.v centrálnej zóne 172
    VZN 4/12 VZN č. 4/12 o výškach mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ a MŠ a školských zariadení v Dolnej Strede. 233
    VZN č. 3/2012 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia finančných prostriedkov 263
    Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k VZN č.2/2009 o úhradách za sociálnu službu zo dňa 23.4.2009 225
    VZN č. 1/2012 VZN č. 1/2012 Požiarny poriadok obce Dolná Streda 333
    Dodatok č. 2 k VZN 3/2008 Dodatok o výškach mesačných príspevkov ZŠ a MŠ 215
    VZN č.7/2011 VZN č.7/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v Dolnej Strede a cenník služieb 392
    VZN č.6/2011 VZN č.6/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 508
    VZN č.4/2011 VZN č.4/2011 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území obce Dolná Streda 332
    VZN č.3/2011 VZN č.3/2011 o Oddychovej zóne v obci Dolná Streda možnosť relaxácie v priestoroch oddychovej zóny 399
    VZN č.2/2011 o postupe pri povoľovaní reklamných, informačných zariadení VZN č.2/2011 o postupe pri povoľovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení a poplatkov za ich používanie na území obce Dolná Streda 1178
    VZN č.1/2011 o podmienkách nájmu obecných bytov v Obci Dolná Streda VZN č.1/2011 upravuje podmienky nájmu bytov vo vlastníctve obce. 403
    Poplatky za služby Príloha č. 1 k VZN č. 3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 358
    VZN č.3/2010 VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2011 450
    VZN č.2/2010 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. 615
    VZN č.5/2009 VZN o miestnych daniach a poplatkoch 619
    VZN 1/2010 VZN o podmienkach nájmu obecných bytov v Dolnej Strede 686
    VZN 4/2009 VZN o trhovom poriadku 626
    VZN 3/2009 VZN o núdzovom zásobovaní vodou 592
    VZN 1/2009 Určenie centrálnej zóny obce. 513
    VZN 2/2009 O úhradách za sociálne služby 530
    VZN č.5-2008 Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 578
    VZN č.4-2008 VZN č.4/2008 o postupe pri povoľovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Dolnej Stredy 922
    VZN 3/2007 VZN o daniach a poplatkoch 645
    Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 O mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov ZŠ a MŠ a Školských zariadení v Dolnej Strede 474
    VZN č. 2/2008 o pravidlách času predaja 548
    Všeobecné záväzné nariadenie - Opatrovateľská služba 564
    Všeobecné záväzné nariadenie o znečisťovaní ovzdušia 661
    Všeobecné záväzné nariadenie o parkovaní 2149
    Všeobecné záväzné nariadenie o životnom prostredí 729
    VZN č.1/2008 - O zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 771