Vyskúšajte pripravovanú novú verziu stránky na adrese http://nova.dolnastreda.sk/.
Dnes je Pondelok, 27. 6. 2022, meniny oslavuje Ladislav, Ladislava.
Mapa stránok
Vysoký kontrast
žiadna aktívna anketa

zobraziť ankety
17 návštev dnes
52 návštev včera
211687 návštev celkovo

MACH TRADE, spol. s r.o. AGRANA Sugar

Názov Popis Stiahnuté Stiahnuť
    VZN č. 1/2013 Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Streda č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 296
    VZN č.3/2013 VZN č.3/2013 o určení miesta a času zápisu do ZŠ 238
    219
    VZN č. 5/2012 VZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľnosti, o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné st.odpady na rok 2013 796
    Protest prokurátora VZN č. 5/2011 o zákaze užívania alk.náp.v centrálnej zóne 241
    VZN 4/12 VZN č. 4/12 o výškach mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ a MŠ a školských zariadení v Dolnej Strede. 312
    VZN č. 3/2012 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia finančných prostriedkov 321
    Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k VZN č.2/2009 o úhradách za sociálnu službu zo dňa 23.4.2009 306
    VZN č. 1/2012 VZN č. 1/2012 Požiarny poriadok obce Dolná Streda 401
    Dodatok č. 2 k VZN 3/2008 Dodatok o výškach mesačných príspevkov ZŠ a MŠ 297
    VZN č.7/2011 VZN č.7/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v Dolnej Strede a cenník služieb 472
    VZN č.6/2011 VZN č.6/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 579
    VZN č.4/2011 VZN č.4/2011 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území obce Dolná Streda 406
    VZN č.3/2011 VZN č.3/2011 o Oddychovej zóne v obci Dolná Streda možnosť relaxácie v priestoroch oddychovej zóny 460
    VZN č.2/2011 o postupe pri povoľovaní reklamných, informačných zariadení VZN č.2/2011 o postupe pri povoľovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení a poplatkov za ich používanie na území obce Dolná Streda 1246
    VZN č.1/2011 o podmienkách nájmu obecných bytov v Obci Dolná Streda VZN č.1/2011 upravuje podmienky nájmu bytov vo vlastníctve obce. 474
    Poplatky za služby Príloha č. 1 k VZN č. 3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 437
    VZN č.3/2010 VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2011 514
    VZN č.2/2010 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. 678
    VZN č.5/2009 VZN o miestnych daniach a poplatkoch 691
    VZN 1/2010 VZN o podmienkach nájmu obecných bytov v Dolnej Strede 755
    VZN 4/2009 VZN o trhovom poriadku 694
    VZN 3/2009 VZN o núdzovom zásobovaní vodou 653
    VZN 1/2009 Určenie centrálnej zóny obce. 578
    VZN 2/2009 O úhradách za sociálne služby 588
    VZN č.5-2008 Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 637
    VZN č.4-2008 VZN č.4/2008 o postupe pri povoľovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Dolnej Stredy 981
    VZN 3/2007 VZN o daniach a poplatkoch 704
    Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 O mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov ZŠ a MŠ a Školských zariadení v Dolnej Strede 532
    VZN č. 2/2008 o pravidlách času predaja 597
    Všeobecné záväzné nariadenie - Opatrovateľská služba 633
    Všeobecné záväzné nariadenie o znečisťovaní ovzdušia 717
    Všeobecné záväzné nariadenie o parkovaní 2225
    Všeobecné záväzné nariadenie o životnom prostredí 788
    VZN č.1/2008 - O zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 831